Dự án nổi bật

ANH CHUNG B2 HOPE RESIDENCE

Project : 2019 – Khách hàng: Anh Chung – Địa chỉ: HOPE RESIDENCE – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

CHỊ HƯƠNG B2 HOPE RESIDENCE

Project : 2019 – Khách hàng: Chị Hương – Địa chỉ: HOPE RESIDENCE – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp.           DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ ANH CƯỜNG SKY CENTRAL

Project : 2019 – Khách hàng: Anh Cường – Địa chỉ: SKY CENTRAL – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn  

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH TƯƠNG SKY CENTRAL

Project : 2019 – Khách hàng: Anh Tương – Địa chỉ: SKY CENTRAL – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn

NỘI THẤT NHA ANH VINH – PARK HILL

Project : 2019 – Khách hàng: Anh Vinh – Địa chỉ: PARK HILL – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn