nội thất hiện đại

nội thất nhà anh khôi Sunshine Garden

– Khách hàng: Chị Vân – Địa chỉ: Chung Cư Sunshine Garden – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ CHỊ GIANG OCEAN PARK

– Khách hàng: Chị Giang – Địa chỉ: Chung Cư Ocean pack – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

nội thất nhà Chị Vân ngoại giao đoàn

– Khách hàng: Chị Vân – Địa chỉ: Chung Cư Ngoại Giao Đoàn – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

nội thất nhà anh thi chung cư An Bình city

– Khách hàng: Anh Thi – Địa chỉ: Chung cư An Bình city, Bắc Từ Liêm – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Thiết kế nội thất nhà anh dương Gamuda

– Khách hàng: Anh Dương – Địa chỉ: Gamuda, Yên Sở – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.