Hoàn thiện nội thất

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ HIỆP HÒA BẮC NINH

– Khách hàng: Chú Vinh – Địa chỉ: Hiệp Hòa, Bắc Giang – Hạng mục: Thiết kế nội thất phong cách hiện đại PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ HINODE MINH KHAI

– Khách hàng: Chị Thanh – Địa chỉ: Chung cư Hinode Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế nội thất phong cách hiện đại PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ VINHOMES GARDENIA

– Khách hàng: Anh Trường – Địa chỉ: Chung cư VINHOMES GARDENIA – Hạng mục: Thiết kế nội thất phong cách hiện đại PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ THE MATRIX ONE ĐẬP THÔNG

– Khách hàng: Chị Hương – Anh Tuấn – Địa chỉ: Chung cư Vinhomes – Hạng mục: Thiết kế nội thất phong cách hiện đại PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH PHÚC

– Khách hàng: Anh Phúc – Địa chỉ: Chung cư Vinhomes – Hạng mục: Thiết kế nội thất phong cách hiện đại PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH NHÂN – HẢI PHÒNG

– Khách hàng: Anh Nhân – Địa chỉ: Tiên Lãng – Hải Phòng – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ – XUÂN MAI COMPLEX

– Khách hàng: Chị Hương – Địa chỉ: Chung Cư Xuân Mai – Complex – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ SUNSHINE CENTER

– Khách hàng: Anh Giang – Địa chỉ: Chung Cư Sunshine center – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp.

nội thất nhà anh khôi Sunshine Garden

– Khách hàng: Chị Vân – Địa chỉ: Chung Cư Sunshine Garden – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

nội thất nhà Chị Vân ngoại giao đoàn

– Khách hàng: Chị Vân – Địa chỉ: Chung Cư Ngoại Giao Đoàn – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

nội thất nhà anh thi chung cư An Bình city

– Khách hàng: Anh Thi – Địa chỉ: Chung cư An Bình city, Bắc Từ Liêm – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Thiết kế nội thất nhà anh dương Gamuda

– Khách hàng: Anh Dương – Địa chỉ: Gamuda, Yên Sở – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Thiết kế nội thất nhà Chị Thu Vinhomes Westpoint

– Khách hàng: Chị Thu – Địa chỉ: Vinhomes Westpoint – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.    

Thiết kế nội thất nhà anh Hùng IA20 Ciputra

– Khách hàng: Anh Hùng – Địa chỉ: IA20 Ciputra – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

nội thất nhà anh minh Eco dream

– Khách hàng: Anh Minh – Địa chỉ: Eco Dream – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ CHỊ GIANG VINHOME OCEAN PARK

– Khách hàng: Chị Giang – Địa chỉ: VINHOME OCEAN PARK – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NHÀ ANH CÔNG VINHOME OCEAN PARK

– Khách hàng: Anh Công – Địa chỉ: VINHOME OCEAN PARK – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NHÀ ANH VƯƠNG CT8 MỸ ĐÌNH

– Khách hàng: Anh Vương – Chị Hương – Địa chỉ: CT8 – Mỹ Đình – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ NHÀ ANH TÙNG Vinhome SKYLAKE

– Khách hàng: Anh Tùng – Địa chỉ: Vinhome Skylake – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HẠNH Vinhome Skylake

– Khách hàng: Chị Hạnh – Địa chỉ: Vinhome Westpoint – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ ANH TÚ 110 CẦU GIẤY

– Khách hàng: Anh Tú – Chị Thu – Địa chỉ: 110 Cầu Giấy – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Hình Ảnh thiết kế nhà anh tuấn Vinhome Westpoint

– Khách hàng: Chị Hằng – Anh Tuấn – Địa chỉ: Vinhome Westpoint – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

hình ảnh thiết kế nhà chị Vân Hinode City

– Khách hàng: Chị Vân – Địa chỉ: Hinode City – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Hình Ảnh thiết kế nhà Anh Minh Vinhome skylake

– Khách hàng: Anh Minh – Địa chỉ: Vinhome skylake – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Hình ảnh thiết kế nhà Anh Trường Vinhome Westpoint

– Khách hàng: Anh Trường – Địa chỉ: Vinhome Westpoint – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ NHÀ CHỊ GIANG Vinhome metropolis

– Khách hàng: Chị Giang – Địa chỉ: Vinhome metropolis – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp, kết hợp gỗ tự nhiên. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.  

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ NHÀ ANH NGHIÊM D’capital

– Khách hàng: Anh Nghiêm – Địa chỉ: D’capital – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.  

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ THE PARK HOME

– Khách hàng: Anh Dương – Địa chỉ: THE PARK HOME – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ ÂN SUNSHINE GARDEN

– Khách hàng: Chị Ân – Địa chỉ: Sunshine garden – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ PHƯƠNG HÀ ĐÔNG

– Khách hàng: Chị Phương – Địa chỉ: Hà Đông – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NHÀ CHỊ HƯƠNG B2 HOPE RESIDENCE

– Khách hàng: Chị Hương – Địa chỉ: HOPE RESIDENCE – Hạng mục: Thiết kế nội thất gỗ công nghiệp.           DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ ANH CƯỜNG IMPERIA GARDEN

– Khách hàng: Anh Cường – Địa chỉ: IMPERIA GARDEN – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ CHI TRANG TIME CITY PARK HILL

– Khách hàng: Chị Trang – Địa chỉ: TIME CITY PARK HILL – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp.   PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT CAFE KẾT HỢP ĐỒ ĂN NHẸ CHỊ GIANG

– Khách hàng: Chị Giang – Địa chỉ: Hà Đông – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất không gian kinh doanh. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.  

THIẾT KẾ NHÀ CHI LINH HOME CITY

– Khách hàng: Chị Linh – Địa chỉ: HOME CITY – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp, 95m2 PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH NGHĨA Vinaconex2

– Khách hàng: Anh Nghĩa – Địa chỉ: Vinaconex2– Hoàng Mai – Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.  

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH NHÂN

– Khách hàng: Anh Nhân – Địa chỉ: Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ CÔ HẠNH

– Khách hàng: Cô Hạnh – Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. tone tối PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH THỊNH

– Khách hàng: Anh Thịnh – Địa chỉ: New Horison City – Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH ĐỨC

– Khách hàng: Anh Đức – Địa chỉ: Hoàng Mai – Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH HOÀNG Green park

– Khách hàng: Anh Hoàng – Địa chỉ: Việt Hưng – Green park – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn

NỘI THẤT NHÀ BÁC KHÁNH HƯNG YÊN

– Khách hàng: Bác Khánh – Địa chỉ: Hưng Yên – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn

NỘI THẤT NHÀ CHỊ THU

– Khách hàng: Chị Thu – Địa chỉ: Hà Nội – Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất. DESIGNED BY: KENLY COMPANY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn

NỘI THẤT NHÀ CHÚ QUANG

– Khách hàng: Chú Quang – Địa chỉ: Chung cư An Bình – Hạng mục: thiết kế thi công nội thất, Phong cách thiết kế hiện đại. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT CHUNG CƯ ANH HIẾU

– Khách hàng: Anh Hiếu – Địa chỉ: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội – Hạng mục: thiết kế thi công nội thất, Phong cách thiết kế hiện đại, chất liệu gỗ công nghiệp. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

NỘI THẤT NHÀ ANH TRƯỜNG

– Khách hàng: Anh TRƯỜNG – Địa chỉ: New Horison City – Hà Nội – Hạng mục: thiết kế thi công nội thất, Phong cách thiết kế hiện đại tone tối. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ- THI CÔNG NỘI THẤT- Nhà Anh Toàn

– Khách hàng: Anh Toàn – Địa chỉ: 109 Nguyễn Tuân – Hà Nội – Hạng mục: thiết kế thi công nội thất, Phong cách thiết kế hiện đại. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ ANH NAM AN BÌNH

– Khách hàng: Anh Nam – Địa chỉ: Chung cư An Bình – Hạng mục: thiết kế thi công nội thất, Phong cách thiết kế hiện đại. PERFORMED BY: NỘI THẤT KENLY – Tel: 024.62541452 Hotline: 0971 867 917 – 0388 642375 – Email: contact.kenly@gmail.com – Web: kenly.com.vn.

Xem tất cả

Tin tức & sự kiện

Giữ nhà khô mùa nồm dễ hơn tưởng với bí quyết sau

19/08/20

Giữ nhà khô mùa nồm luôn là vấn đề đau đầu mà mọi người dân miền Bắc tìm giải pháp mỗi khi trời nồm đến. Đừng bỏ lỡ các bí quyết sau để căn nhà bạn luôn khô ráo và xinh xắn nhé! Khái niệm “trời nồm” đã trở thành cụm từ quen thuộc với…

Những món đồ giúp ngôi nhà thêm sinh động trong mùa nồm ẩm

19/08/20

Tiết trời nồm ẩm của miền Bắc thường khiến căn nhà bị rơi vào tình trạng ẩm ướt, gây cảm giác cực khó chịu cho người sử dụng. Ngoài những cách khắc phục mang tính kỹ thuật, bạn cũng có thể có thể thêm những món đồ để giúp không gian sống trở nên sinh…

PHONG CÁCH NỘI THẤT GOTHIC – CỘI NGUỒN CỦA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN KIỂU PHÁP

19/06/20

Những dấu mốc đầu tiên từ hàng nghìn năm trước (khoảng năm 1150 sau công nguyên), được sử dụng trong những công trình sang trọng nhất. Phong cách thiết kế nội thất Gothic ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực trong ngành thiết kế. Trong khoảng thời gian này người ta gọi nó là…

NHỮNG Ý TƯỞNG TRANG TRÍ BAN CÔNG CHUNG CƯ NHỎ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

16/06/20

Trang trí ban công chung cư sẽ biến không gian nhỏ đó trở nên tuyệt vời, và tràn ngập trong vẻ đẹp tươi mới của thiên nhiên. Một ban công đẹp, thoáng đãng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn cảm giác bình yên, thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Để biến…

Phong cách Thiết kế nội thất Minimalism

12/06/20

Phong cách nội thất Minimalism là gì? Phong cách nội thất Minimalism (tối giản, tối thiểu) xuất hiện từ những năm 1970, có nguồn gốc từ sự cô đọng của chủ nghĩa hiện đại kết hợp với hậu hiện đại và mang màu sắc thời kỳ đương đại. Phong cách nội thất Minimalism Trước tiên…

PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐÔNG DƯƠNG (INDOCHINE)

10/06/20

Các công trình mang phong cách thiết kế nội thất Đông Dương tuy đã trải qua một thời gian dài nhưng luôn giữ được vẻ đẹp và giá trị riêng khi so sánh với các công trình mang phong cách hiện đại khác nhau được xây dựng ở Việt Nam. Hiện nay, những tiện nghi về vật…

Xem tất cả